Gevoed door jarenlange (levens) ervaring en opgedane kennis inspireer ik mensen naar een leven met meer ruimte voor bewustzijn en gevoel. Gevoel is universeel en ieder levend wezen draagt het dan ook van nature in zich. Een pure, persoonlijke en interactieve eigen wijze van presenteren waarin ik o.a. vertel aan de hand van eigen ervaringen past bij mij.

Hooggevoeligheid
Centraal staan gevoel en leven. Een deel van de lezingen gaan over gevoelsbegaafdheid. Deze mensen vallen op door de intense wijze waarop zij het leven ervaren. Soms kies je dan een levenswijze waarbij juist die gevoelens worden ontkend en weggestopt.  Als gevoelig mens heb ik door ervaring en kennis geleerd wat het oplevert als je gevoel er wel mag zijn. Door het te voelen en aanvaarden, er uiting aan te geven en het te delen kun je krachtiger sensitief zijn.

 

Ik ben te boeken als spreker bij elke gelegenheid die vraagt om échtheid en gevoel!

 

Voor mensen die:
Zichzelf herkennen als gevoelsbegaafd en er meer van willen weten.
Meer aandacht willen schenken aan hun gevoel in privéleven en – of werksetting.
Op iedere plek die vraagt om meer bewustzijn, inzicht en ruimte voor gevoel.

Waar gaat het over?
Hooggevoeligheid & Kracht – Over krachtig sensitief leven.
Werken vanuit eigenheid – Geen slaaf meer van de verwachtingen van anderen maar werken van binnen naar buiten.
Leven volgens je eigen natuur – Leren leven vanuit je eigen wijsheid en echtheid.
Natuurlijk leiderschap in verbinding – Een weg naar dienend leiderschap.

Neem contact op voor informatie en overleg over de mogelijkheden!

error: Content is protected !!