Het is geen toeval dat jij met je hoogsensitiviteit, helderziend- of heldervoelendheid in een ‘niet zo gevoelig’ gezin terechtkwam. Juist hier kun je lessen leren en oude pijn verwerken. “Deze weg brengt een aantal specifieke uitdagingen met zich mee,” zegt psycholoog en regressietherapeut Wendy Gillissen. In dit artikel staat ze stil bij zowel de hindernissen als de kansen die op jouw pad verschijnen.
De uitdaging is uiteindelijk om jezelf te hervinden. Om je ware zelf uit te graven uit de berg oordelen en niet-eigen energieën en in ere te herstellen.
Oude zielen, oude pijn
Veel mensen die van nature hoog sensitief, helder voelend, helderziend, helderhorend en/of telepathisch zijn, incarneren op een plek waar hun sensitiviteit niet begrepen wordt. Oude zielen kiezen bewust voor ‘moeilijke gezinnen’ om hier hun laatste oude thema’s uit te werken. Hier kunnen ze door het ontbreken van steun, begrip, bevestiging hun oude pijn aangaan en leren op zichzelf te vertrouwen.
Jouw zintuigen werken anders
Deze weg brengt een aantal specifieke uitdagingen met zich mee. Wanneer je sensitief bent, helder voelend etc. in een niet-sensitief gezin heb je de beschikking over enkele zintuigen die je gezinsleden niet of amper ontwikkeld hebben. Maar omdat die kanalen van informatie voor jou vanzelfsprekend zijn (natuurlijk voel je wat de ander voelt!) en je nog maar een baby, een kleuter of een kind bent, is het voor jou verbijsterend dat de anderen jouw perceptie niet delen.
Jouw intuïtieve uitspraken, jouw gevoelens worden niet herkend of serieus genomen. Jouw ervaringen kunnen worden afgedaan als onzin, fantasie of leugens, dus houd je op een gegeven moment je mond maar. In het ergste geval ga jij aan jezelf en aan je eigen perceptie en waarneming twijfelen.
Bovendien kunnen anderen zich bedreigd voelen door jouw perceptie, jouw doordringende blik of uitspraken die te dicht bij de waarheid komen die ze zelf niet willen erkennen. Ik kom het vaak tegen: hoog sensitieve mensen die als kind instinctief de vinger op de zere plek wisten te leggen. Ze benoemden juist dát wat volwassenen in hun omgeving niet wilden weten, wat natuurlijk niet gewaardeerd of zelfs afgestraft werd.
School is dodelijk saai
Ook het schoolsysteem is doorgaans niet ingesteld op sensitieve mensen. Het onderwijs gaat grotendeels over het inprenten van andermans feiten en ideeën, niet over creatief en vernieuwend denken en onderzoeken. Voor sensitieve en al helemaal voor intelligente kinderen is dat dodelijk saai. Vaak gaan ze met hun aandacht naar plekken die voor hen wel interessant zijn: hun eigen droomwereld, andere dimensies, hun fantasie. Als hun schoolprestaties dan achterblijven, kunnen ze ten onrechte gezien worden als ‘dom’ of bepaalde labels krijgen.
Leraren kunnen zich in het nauw gedreven voelen door een kind dat dwars door hen heen kijkt en hun gebrek aan ware autoriteit blootlegt. Hoog sensitieve kinderen die veel licht uitstralen, kunnen door leraren die niet in hun kracht staan en hun eigen onzekerheid en pijnstukken voor zichzelf verbergen, onbewust ervaren worden als een bedreiging. Ik zie dat deze leerkrachten soms emotioneel, verbaal of energetisch agressief gedrag of zelfs pestgedrag naar zo’n kind gaan vertonen of faciliteren van andere kinderen.
Onterechte labels
Wanneer je zo jong terechtkomt in een omgeving die jouw perceptie niet ondersteunt en zelfs ontkent of afstraft, is het gevolg vaak dat jij aan jezelf gaat twijfelen en dichtslaat. Daarbij wordt jouw gedrag vaak verkeerd gelabeld en foutief geïnterpreteerd, waardoor je nog meer in de war kunt raken. “Hij is zo stil, hij is zeker verlegen.” Nee, hij is bezig zijn indrukken te verwerken op een niveau dat voor jou onzichtbaar is.
“Ze trekt zich vaak terug in haar kamertje; ze is niet sociaal en saai.” Nee, ze moet opladen na een vermoeiende schooldag met kinderen en docenten die op een andere frequentie functioneren dan zij. Ze heeft nog niet geleerd bij zichzelf te blijven.
“Hij gaat niet lekker voetballen net als de andere jongens – hij is raar.” Nee, hij maakt contact met niveaus van bestaan en bewustzijn die voor jou nog niet toegankelijk zijn, maar die uiterst wezenlijk zijn.
“Ze is zo stil, terwijl de anderen lekker ravotten door het bos; ze is introvert.” Nee, ze maakt contact met de natuurwezens en communiceert geluidloos met de bomen.
Twijfels en verwarring
Wanneer je opgroeit in een omgeving die jouw perceptie niet deelt en jouw gedrag en persoonlijkheid labelt op een manier die niet overeenkomt met jouw waarheid, kun je ernstig gaan twijfelen aan je eigen waarheid. De waarheid over wie je wezenlijk bent, de waarheid van je eigen perceptie en de manier waarop jij de waarheid met al je zintuigen waarneemt. Je neemt mogelijk enkele oordelen van jouw omgeving over jezelf over. Daarnaast kun je, als je negatief wordt behandeld, energieën en zielendelen van een ander in jouw systeem krijgen die je nog meer in de war brengen.
Jezelf hervinden
De uitdaging bij dit alles is uiteindelijk om jezelf te hervinden. Om je ware zelf, je ware persoonlijkheid, uit te graven uit de berg oordelen en energieën van anderen en in ere te herstellen. Om de delen van jezelf die jij hebt afgestaan of verborgen, terug te halen en je weer toe te eigenen.
Je ware kracht, licht, spontaniteit, levensvreugde, humor, wijsheid en alle eigenschappen die wezenlijk van jou zijn, kun je bewust terughalen. De helder voelendheid en helderziendheid die je van nature had, kun je weer ontwikkelen. De zachtheid die je eigen is, kun je weer eren. Je kracht die niet gebaseerd is op overmacht, maar op waarheid en onbevreesdheid kun je in ere herstellen. Je liefde weer laten stromen, zonder afhankelijkheid van het eindresultaat. De voeding en steun kun je ontvangen van je eerste moeder: de aarde. De verbinding kun je herstellen met je ware ziele zelf en met de Bron.
Sterk staan & stralen
Juist omdat steun voor jou bij de mensen om je heen ontbrak, ben je ernaar op zoek gegaan. Je hebt het gezocht in boeken, in films, in de natuur, in gelijkgestemden die resoneren met jouw frequentie. Maar uiteindelijk vind je het terug in jezelf. Wanneer je die reis gemaakt hebt en je kracht, waarheid en autoriteit in jezelf hervonden hebt, sta je sterk. Dan vaar jij je eigen koers. Dan ben je in staat om overal jouw licht te laten stralen. En dan kan niets je meer uit evenwicht brengen.
Hulp komt op je pad
Het is een les die je alleen op deze manier kon leren. Het is geen makkelijke weg. Maar het universum werkt altijd samen met je ziel om kansen op je pad te brengen die je hierin ondersteunen. Met synchroniciteit als wegwijzer: ‘Wat een toeval dat dit boek, deze persoon, deze gebeurtenis, deze boodschap nu net op mijn weg komt!’ Met je onzichtbare zielenfamilie van engelen, geliefden uit vorige levens, de natuur, kristallen en dieren als je team. Je eigen hart brengt je altijd terug naar de waarheid over wie je werkelijk bent: een prachtige, krachtige ziel!

error: Content is protected !!